NVO orthopedagoog-generalist

Een NVO orthopedagoog-generalist is in staat zelfstandig het beroep uit te oefenen, werkzaam op basis van een eigen professionele verantwoordelijkheid op het gebied van de opvoedings-, leer- en ontwikkelingsprocessen. Hierbij kan de orthopedagoog zich zowel op het kind, de jeugdige, of andere cliŽnten met wie een pedagogische relatie wordt onderhouden richten, als ook op andere betrokkenen in het opvoedingsproces en de context waarin opvoeden plaats vindt.

De nadruk bij deze registratie ligt op het integreren van theorie en praktijk.

Toegangseis voor het registratietraject tot NVO orthopedagoog-generalist is de registratie NVO basis-orthopedagoog. Alvorens aan dit traject te beginnen, moet een studieplan worden ingediend en door de NVO worden goed gekeurd. Kandidaten die een registratie-aanvraag willen indienen, dienen te voldoen aan de volgende eisen:


Postdoctoraal onderwijs 480 uur
Literatuurstudie en praktijkopdrachten 240 uur
Werkervaring 2790 uur
Supervisie & casuÔstiek 90 uur

De NVO beoordeelt de registratie-aanvragen, verzorgt de administratieve afhandeling en de opleiding van supervisoren. Kandidaten die registraties willen behalen, dienen zelf hun postdoctorale onderwijs, werkervaring en supervisie te regelen. Supervisorenlijsten zijn bij de NVO verkrijgbaar, evenals aanvullende eisen en informatie.